Ponuka

1) Pravidelné skupinové cvičenie Pohybom k sebauvedomovaniu

2) Individuálne lekcie Funkčnej integrácie pre dospelých a deti so špeciálnymi potrebami

3) Jedno, alebo viacdňové kurzy pre skupiny

4) Programy na objednávku, špeciálne zamerané pre cieľové skupiny

  • rehabilitační zdravotníci a maséri
  • manažéri vystavení stresu a napätiu
  • ľudia so sedavým zamestnaním
  • športovci
  • výkonní umelci (hudobníci, tanečníci, herci)
  • ako súčasť kurzov zdravého spôsobu života
  • špeciálny kurz pre vekovú skupinu 55 +