Feldenkraisova metóda

Feldenkraisova metóda je založená na princípoch fyziky a biomechaniky, na empirickej skúsenosti a porozumení toho, ako sa človek učí a rozvíja.

Feldenkraisova metóda je cesta k prirodzenému zdraviu tela a mysle. Pracuje s fyzickými a biologickými danosťami tela, vracia nás k pravdivejšiemu správaniu tela, k prirodzeným pohybovým vzorcom, cíteniu, vnímaniu a otvorenejšiemu mysleniu.Výsledkom cvičenia je, že cítime telo aktívne a uvoľnené – s efektmi ako zväčšená pohyblivosť kĺbových spojení (rozsah pohybu), otvorenosť a dĺžka chrbta, rozšírené a uvoľnené dýchanie, vzpriamený ľahký postoj, široko otvorené optické pole, otvorené vnímanie priestoru…

Táto práca nám dáva príležitosť byť chvíľu nerušene so sebou samým, rozvíja sebauvedomovanie na všetkých úrovniach a spôsobuje i to, že naša komunikácia a správanie sú uvoľnenejšie.Feldenkraisova metóda je založená na princípoch fyziky a biomechaniky, na empirickej skúsenosti a porozumení toho, ako sa človek učí a rozvíja.

Prostredníctvom pohybu zameriava našu pozornosť na také časti tela a konania, ktoré si normálne neuvedomujeme a tak nám umožňuje zlepšiť obraz – uvedomovanie si – seba samého. Pomáha nám, aby sme si viac uvedomili zvykové nervovo-svalové vzorce a obmedzenia tela. Dáva nám šancu rozvinúť nové možnosti pohybu, zlepšiť našu citlivosť a umožňuje nám zlepšiť kvalitu každodenného života teda žiť ho naplno, výkonne a pohodlne.