Cenník

SKUPINOVÉ CVIČENIE – POHYBOM K SEBAUVEDOMOVANIU

Cena jednej lekcie 8 €

INDIVIDUÁLNE LEKCIE FUNKČNEJ INTEGRÁCIE

Cena za prvé stretnutie je 25 €
Po prvom stretnutí sa môžete rozhodnúť, či chcete pokračovať.
Cena každého ďalšieho stretnutia je 35 €

JEDNO ALEBO VIACDŇOVÉ KURZY PRE SKUPINY

PROGRAMY NA OBJEDNÁVKU, ŠPECIÁLNE ZAMERANÉ PRE CIEĽOVÚ SKUPINU

Cena dohodou