Akcie

Letné intenzívne kurzy pre deti so špeciálnymi potrebami

 

4, – 8. júla 2016

8. – 12. augusta 2016

15. – 19. augusta 2016

Feldenkraisova metóda prepája myseľ a telo a prostredníctvom stimulácie pohybového aparátu obnovuje spätnou väzbou cez nervovú stimuláciu prirodzené pohybové vzorce. Individuálne lekcie tejto metódy dokážu pomôcť najmä deťom so špeciálnymi potrebami v rámci pohybových dysfunkcií.

Pre koho sú kurzy určené?

Pre deti s pohybovými problémami, posturálnymi abnormalitami, s neurologickými poruchami majúcimi dopad na pohybový aparát, ale aj celkový vývoj dieťaťa, pri zlom držaní tela, problémoch s dýchaním pri zmenenom mechanizme dýchania, pri bolestiach chrbtice a kĺbov, pri preťažení v súvislosti s nadmerným zaťažením a pri rôznych iných ťažkostiach vrátane nadmerného stresu a napätia.

Ako lekcie prebiehajú?

Ide o individuálnu prácu lektora s jedným dieťaťom, obvykle v prítomnosti rodiča. Lektor sa pomocou jemných, neinvazívnych dotykov dorozumieva s dieťaťom a ich prostredníctvom spätnej väzby stimuluje prirodzené pohybové vzorce, ktoré sa z rôznych dôvodov vo vývoji týchto detí neprejavili (alebo boli vplyvom rôznych okolností nahradené abnormálnymi pohybovými vzorcami), a v dôsledku toho ich telesné a mentálne prejavy zaostávajú, resp. sú nevyvinuté. Ide o individuálny spôsob nervovo-svalovej prevýchovy, ktorý zlepšuje funkčnosť tela a cez neho aj mysle. Vďaka tejto práci deti dosahujú pokrok nielen v pohybovom prejave, ale aj v iných aktivitách a činnostiach.

Výsledkom tohto špecifického dialógu je zmenená, prirodzenejšia organizácia pohybu a zlepšená pohyblivosť rôznych častí tela, a to najmä končatín, ktoré majú deti hypertonické, resp. aktivácia hypotonických častí ich tela.

Kurzy budú prebiehať formou hodinovej lekcie denne, t.j. 5 lekcií za týždeň. Cena za lekciu 25,- Euro.

Prihlasovanie a viac informácií na:

kovarova.mira@gmail.com 

0905 567 277


Zrealizované akcie

Letné intenzívne kurzy pre deti so špeciálnymi potrebami

13. – 17. júla 2015
20. – 24. júla 2015
03. – 07. augusta 2015

Funkčná integrácia je časť Feldenkraisovej metódy, ktorá umožňuje uspokojovať individuálne potreby a záujmy detí so špeciálnymi potrebami. Ide o individuálny spôsob nervovo-svalovej prevýchovy, ktorý zlepšuje funkčnosť tela. Lektor sa pomocou jemných, neinvazívnych dotykov dorozumieva s dieťaťom a ich prostredníctvom stimuluje základné pohybové vzorce, ktoré máme vrodené, a ktoré sa z rôznych dôvodov vo vývoji týchto detí neprejavili, a v dôsledku toho ich telesné a mentálne prejavy zaostávajú, resp. sú nevyvinuté. Vďaka tejto práci deti dosahujú pokrok nielen v pohybovom prejave, ale aj pri iných aktivitách a činnostiach.

Lekcie funkčnej integrácie sú formou kinestetickej komunikácie, v tejto otvorenej komunikácii nenásilný, jemný dotyk lektora stimuluje spätnú väzbu, ktorá dieťaťu odkryje nové možnosti pohybu. Výsledkom tohto špecifického dialógu je zmenená, prirodzenejšia organizácia pohybu a zlepšená pohyblivosť rôznych častí tela a to najmä končatín, ktoré majú deti hypertonické, resp. aktivácia hypotonických častí ich tela.

Kurzy budú prebiehať formou hodinovej lekcie denne. Cena za lekciu 25,– Euro.

Prihlasovanie a viac informácií na:
kovarova.mira@gmail.com
0905 567 277


Realizované akcie

Prekonaj bolesti chrbta a kĺbov, zlepši si postavenie tela a pohyb podľa Feldenkraisa

21. – 22. marec 2015

Práca s ľuďmi, ktorí trpia chonickou/akútnou bolesťou je jedna s mojich špecializácií.

Bolesť môže byť vysiľujúca a zničujúca, ale nemusí to tak byť. Existuje veľa stratégií, pomocou ktorých sa dá bolesť zmeniť. Bolesť má veľa rôznych kvalít.
Bolesť vytvára stav, alebo vzorec v mozgu/nervovom systéme, ktorý obkľúči naše zmysly, pocity, myšlienky, vnemy, nálady a to určuje naše akcie (teda to čo, a ako robíme).
Bolesť mení spôsob ako sa pohybujeme a ovplyv&ńuje našu interakciu s druhými. Keď sa naučíme pozorovať samých seba a iných, môžeme zmeniť náš stav a zmeniť bolesť. Sebauvedomenie nám dáva nástroje, ktoré potrebujeme na to, aby sme získali kontrolu nad sebou a svojim životom, dokonca i vtedy keď je bolesť jeho súčasťou.
-Donna Ray, M.A., M.F.T.

Získajte znovu svoju vitalitu

Na tomto workshope ~
– sa naučíte redukovať alebo odstrániť bolesť
– budeme skúmať ako meniť bolesť a vnímanie bolesti
– porozumiete ako vplýva bolesť na náladu, a ako ovplyvňuje sebadôveru a vzťahy
– znovu nadobudnete praktické aktivity prostredníctvom pohybu

Donna Ray, M.A., M.F.T.


je učiteľka Feldenkraisovej metódy s bohatými skúsenosťami, učí tréningové programy metódy v mnohých krajinách. Má magisterský titul v odbore psychológia, a licenciu na problematiku manželstvo, rodina a poradca pre deti. Donna je riaditeľkou Feldenkrais Institute of Southern California a členkou Mindsight Institute Dana Siegela v Los Angeles, kde študuje interpersonálnu neurobiólogiu. Donna má certifikát od California Board of Behavioral Science Examiners ako hypnoterapeut špecializujúci sa na Ericksoniansku Hypnoterapiu. Ukončila jednoročnú stáž Art terapie a študovala expresívne umenia. Za posledných 28 rokov si Donna udržiava aktívnu súkromnú prax v Kalifornii a je študijnou riaditeľkou nasledujúceho Tréningového programu Feldenkraisovej metódy Wien 2015 vo Viedni.

Miesto: Vysoká škola múzických umení, Hudobná a taečná fakulta,
Zochova 1, Bratislava

http://www.htf.vsmu.sk/index.php?page=informacie

21. marca 2015 10.00 – 17.00 hod (s prestávkou na obed)
22. marca 2015 10.00 – 13.00 hod

Vyučovací jazyk anglický (s prekladom do slovenčiny).

Cena: 120,- EURO platba prevodom do 12.marca 2015
130,- Euro na mieste v hotovosti

Registrácia:
Mail: kovarova.mira@gmail.com
Tel: 00421 905 567 277

Silná a flexibilná chrbtica – Workshop
Pezinok 17. – 18. máj 2014
Znovu nájdenie a zlepšenie pohybu chrbtice je ďalším krokom v procese obnovy a plnej funkčnosti zdravého chrbta. Tento Workshop sa zameria na základné pohybové vzorce a na ich vzťah k hlavným segmentom chrbtice: krčnej, hrudnej a driekovej.
Účastníci sa naučia:
  • ako uvoľniť svaly chrbta a tak zredukovať ich napätie
  • ako pocítiť účinné prepojenie hlavy, hrudníka a panvy cez chrbticu
  • ako zlepšiť ľahkosť a plynulosť pri pohybe tela

Ak ste ešte nevyskúšali Feldenkraisovu metódu, tento workshop môže byť skvelou príležitosťou zoznámiť sa s ňou bez ohľadu na váš fyzický stav či skúsenosti s pohybovými aktivitami. Cvičenia tejto metódy sú jednoduché, inštrukcie k pohybu jasné a adresné. Cvičenie vám pomôže pri prekonávaní dlhodobého a návykového držanie tela.


29. a 30. marca 2014 – Lunares – tanečný priestor Myslenická 1/G, 90201 Pezinok
PROGRAM29. 3. 2014 • SOBOTA:10:00–10:20 úvod o metóde
10:20–11:30: ATM
11:30–11:45: prestávka
11:45–13:00: diskusia, inštruktáž princípov FI k následnému praktickému pokusu v pároch nadväzuje na predchádzajúce skupinovú lekciu (forma inštruktáže je uchopiteľná tak pre neodbornú, ako aj pre odbornú verejnosť)

13:00–14:30 prestávka na obed
14:30–15:45 ATM
15:45–16:00 prestávka
16:00–17:00 ATM

30. 3. 2014 • NEDEĽA:

10:00–11:20: ATM
11:20–11:40: prestávka
11:40–12:45: párová modifikácia inštruktáž princípov FI k následnému praktickému pokusu v pároch či skupinkách, téma inštruktáže nadväzuje na predchádzajúcu skupinovú lekciu

12:45–13:00: prestávka

13:00–14:00: ATM
14:00–14:30 diskusia a ukončenie semináru

Cena: 100€ (uvádzacia cena 80€ pre prvých 10 prihlásených)
Prihlášky na: www.lunares.sk/index.php/workshopy/prihlaska