Akcie

Séria skupinových lekcií zameraných na dych

 

Dych je podmienkou života. Dýchanie je nutné pre našu existenciu, lebo každá bunka v tele potrebuje pre svoj život neustály prísun kyslíka, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou biochemických procesov, ktoré udržujú naše telo v činnosti. Dýchanie si často vôbec neuvedomujeme, pretože to je automatický proces, ale môžeme sa naučiť ako ho v prípade potreby riadiť a kontrolovať vôľou.

Feldenkraisova metóda je veľmi dobrá v tom, že nám pomáha uvedomiť si a následne i zmeniť nesprávne zvyky pri rôznych aktivitách. Poskytuje nám nové možnosti organizácie tela a pohybu a vytvára tak príležitosť na funkčné využívanie a rozvíjanie dispozícii tela. Séria štyroch lekcií bude zameraná na prácu s dychom. Prostredníctvom cvičenia získate nástroje, pomocou ktorých si budete lepšie uvedomovať ako dýchate, a ako sa dá dych vedome usmerniť.

 • Vysvetlíme si, ktoré časti tela spolupracujú na procese dýchania.
 • Naučíte sa, ako mobilizovať oblasť hrudníka a trupu pre plnší dych.
 • Porozumiete tomu, že neexistuje „jeden správny“ spôsob dýchania.
 • Naučíte sa vnímať, ako vaše telo dýcha a ako môžete s dychom pracovať.

Cvičenia tejto metódy sú jednoduché, inštrukcie k pohybu jasné a adresné. Cvičenie vám pomôže pri prekonávaní dlhodobého a návykového držania tela, ktoré vám bráni zlepšiť kapacitu a kvalitu toho ako dýchate.

Lekcie v dĺžke trvania 60 minút budú prebiehať v priestoroch Mind&Body, Zvolenská 36, Bratislava.

Termín: 5., 12., 19., a 26. októbra 2020 o 18.30 hod.

Cena série 40,- Euro, minimálny počet účastníkov 4.

Rezervácie na kovarova.mira@gmail.com, rezervácia bude platná po zaplatení poplatku.

Séria skupinových lekcií zameraná na panvu

Panva zohráva pri pohybe tela kľúčovú úlohu či už sedíme, stojíme alebo sa hýbeme v priestore. Bedrové kĺby sú pri pohybe permanentne zaťažované, pôsobí na ne váha torza zvrchu a zospodu spracovávajú nárazy dolných končatín na podložku pri chôdzi a pohybe. Flexibilita a mobilita panvy je potrebná pre funkčný pohyb celého tela, ktoré neustále odoláva ťahu gravitácie. Bedrové kĺby sú časťou tela ktorá sa s pribúdajúcim vekom stáva veľmi zraniteľnou.

Feldenkraisova metóda je veľmi dobrá v tom, že nám pomáha uvedomiť si a následne i zmeniť nesprávne zvyky pri rôznych aktivitách. Poskytuje nám nové možnosti organizácie tela a pohybu a vytvára tak príležitosť na funkčné využívanie a rozvíjanie dispozícii tela. Séria štyroch lekcií bude zameraná na prácu s panvou. Prostredníctvom cvičenia získate nástroje, pomocou ktorých si budete lepšie uvedomovať ako bez poškodzovania rozhýbať panvu a bedrové kĺby, pocítite podporu a následne ľahkosť vášho pohybu.

 • Vysvetlíme si, akú stavbu má panva a aké úlohy plní pri pohybe.
 • Naučíte sa, ako zlepšiť mobilitu panvy a bedrových kĺbov.
 • Porozumiete tomu, aký vzťah má panva a bedrové kĺby s chrbticou, hrudníkom a hlavou.
 • Naučíte sa vnímať, ako postavenie panvy vplýva na celkovú stabilitu tela.

Cvičenia tejto metódy sú jednoduché, inštrukcie k pohybu jasné a adresné. Cvičenie vám pomôže zredukovať napätie a tlak v bedrových kĺboch, uvedomiť si oblasť panvy a vďaka tomu i podporu celej kostry.

Lekcie v dĺžke trvania 60 minút budú prebiehať v priestoroch Mind&Body, Zvolenská 36, Bratislava.

Termín: 2., 9., 16., a 23. novembra 2020.

Cena série 40,- Euro, minimálny počet účastníkov 4.

Rezervácie na kovarova.mira@gmail.com, rezervácia bude platná po zaplatení poplatku.

Séria skupinových cvičení zameraná na flexibilnú chrbticu

 

Problémy chrbta sú rôzneho druhu a rozsahu. Od malých, život znepríjemňujúcich bolestí až po vážne chronické stavy, vážne obmedzujúce kvalitu života. Bez ohľadu na typ diagnózy, problémy chrbta môžu byť vyvolané i nevedome, našimi zvykmi a spôsobom, akým vykonávame bežné aktivity.

Feldenkraisova metóda je veľmi dobrá v tom, že nám pomáha uvedomiť si a následne i zmeniť nesprávne zvyky pri rôznych aktivitách. Poskytuje nám nové možnosti organizácie tela a pohybu a vytvára tak príležitosť na liečbu a zlepšenie problémov a bolesti. Séria štyroch lekcií bude zameraná na chrbticu. Prostredníctvom cvičenia získate nástroje, pomocou ktorých sa budete vedieť  zotaviť resp. vyhnúť problémom spojených s bolesťami chrbta.

 • Vysvetlíme si stavbu chrbtice a jej základné funkčné možnosti.
 • Porozumiete tomu, akú funkciu plní chrbtica pri vzpriamenom postoji tela a ako pôsobí proti ťahu gravitácie.
 • Naučíte sa ako mobilizovať celú kostru a získať tak lepšiu podporu tela.
 • Naučíte sa nástroje Feldenkraisovej metódy, ktoré vám pomôžu udržať komfort a flexibilitu vášho chrbta.

Cvičenia tejto metódy sú jednoduché, inštrukcie k pohybu jasné a adresné. Cvičenie vám pomôže pri prekonávaní dlhodobého a návykového držania tela. 

Lekcie v dĺžke trvania 60 minút budú prebiehať v priestoroch Mind&Body, Zvolenská 36, Bratislava.

Termín: 30. novembra, 7., 14., a 21. decembra 2020.

Cena série 40,- Euro, minimálny počet účastníkov 4.

Rezervácie na kovarova.mira@gmail.com, rezervácia bude platná po zaplatení poplatku.


Zrealizované akcie

Letné intenzívne kurzy pre deti so špeciálnymi potrebami

4, – 8. júla 2016

8. – 12. augusta 2016

15. – 19. augusta 2016

Feldenkraisova metóda prepája myseľ a telo a prostredníctvom stimulácie pohybového aparátu obnovuje spätnou väzbou cez nervovú stimuláciu prirodzené pohybové vzorce. Individuálne lekcie tejto metódy dokážu pomôcť najmä deťom so špeciálnymi potrebami v rámci pohybových dysfunkcií.

Pre koho sú kurzy určené?

Pre deti s pohybovými problémami, posturálnymi abnormalitami, s neurologickými poruchami majúcimi dopad na pohybový aparát, ale aj celkový vývoj dieťaťa, pri zlom držaní tela, problémoch s dýchaním pri zmenenom mechanizme dýchania, pri bolestiach chrbtice a kĺbov, pri preťažení v súvislosti s nadmerným zaťažením a pri rôznych iných ťažkostiach vrátane nadmerného stresu a napätia.

Ako lekcie prebiehajú?

Ide o individuálnu prácu lektora s jedným dieťaťom, obvykle v prítomnosti rodiča. Lektor sa pomocou jemných, neinvazívnych dotykov dorozumieva s dieťaťom a ich prostredníctvom spätnej väzby stimuluje prirodzené pohybové vzorce, ktoré sa z rôznych dôvodov vo vývoji týchto detí neprejavili (alebo boli vplyvom rôznych okolností nahradené abnormálnymi pohybovými vzorcami), a v dôsledku toho ich telesné a mentálne prejavy zaostávajú, resp. sú nevyvinuté. Ide o individuálny spôsob nervovo-svalovej prevýchovy, ktorý zlepšuje funkčnosť tela a cez neho aj mysle. Vďaka tejto práci deti dosahujú pokrok nielen v pohybovom prejave, ale aj v iných aktivitách a činnostiach.

Výsledkom tohto špecifického dialógu je zmenená, prirodzenejšia organizácia pohybu a zlepšená pohyblivosť rôznych častí tela, a to najmä končatín, ktoré majú deti hypertonické, resp. aktivácia hypotonických častí ich tela.

Kurzy budú prebiehať formou hodinovej lekcie denne, t.j. 5 lekcií za týždeň. Cena za lekciu 25,- Euro.

Prihlasovanie a viac informácií na:

kovarova.mira@gmail.com 

0905 567 277

Letné intenzívne kurzy pre deti so špeciálnymi potrebami

13. – 17. júla 2015
20. – 24. júla 2015
03. – 07. augusta 2015

Funkčná integrácia je časť Feldenkraisovej metódy, ktorá umožňuje uspokojovať individuálne potreby a záujmy detí so špeciálnymi potrebami. Ide o individuálny spôsob nervovo-svalovej prevýchovy, ktorý zlepšuje funkčnosť tela. Lektor sa pomocou jemných, neinvazívnych dotykov dorozumieva s dieťaťom a ich prostredníctvom stimuluje základné pohybové vzorce, ktoré máme vrodené, a ktoré sa z rôznych dôvodov vo vývoji týchto detí neprejavili, a v dôsledku toho ich telesné a mentálne prejavy zaostávajú, resp. sú nevyvinuté. Vďaka tejto práci deti dosahujú pokrok nielen v pohybovom prejave, ale aj pri iných aktivitách a činnostiach.

Lekcie funkčnej integrácie sú formou kinestetickej komunikácie, v tejto otvorenej komunikácii nenásilný, jemný dotyk lektora stimuluje spätnú väzbu, ktorá dieťaťu odkryje nové možnosti pohybu. Výsledkom tohto špecifického dialógu je zmenená, prirodzenejšia organizácia pohybu a zlepšená pohyblivosť rôznych častí tela a to najmä končatín, ktoré majú deti hypertonické, resp. aktivácia hypotonických častí ich tela.

Kurzy budú prebiehať formou hodinovej lekcie denne. Cena za lekciu 25,– Euro.

Prihlasovanie a viac informácií na:
kovarova.mira@gmail.com
0905 567 277


Realizované akcie

Prekonaj bolesti chrbta a kĺbov, zlepši si postavenie tela a pohyb podľa Feldenkraisa

21. – 22. marec 2015

Práca s ľuďmi, ktorí trpia chonickou/akútnou bolesťou je jedna s mojich špecializácií.

Bolesť môže byť vysiľujúca a zničujúca, ale nemusí to tak byť. Existuje veľa stratégií, pomocou ktorých sa dá bolesť zmeniť. Bolesť má veľa rôznych kvalít.
Bolesť vytvára stav, alebo vzorec v mozgu/nervovom systéme, ktorý obkľúči naše zmysly, pocity, myšlienky, vnemy, nálady a to určuje naše akcie (teda to čo, a ako robíme).
Bolesť mení spôsob ako sa pohybujeme a ovplyv&ńuje našu interakciu s druhými. Keď sa naučíme pozorovať samých seba a iných, môžeme zmeniť náš stav a zmeniť bolesť. Sebauvedomenie nám dáva nástroje, ktoré potrebujeme na to, aby sme získali kontrolu nad sebou a svojim životom, dokonca i vtedy keď je bolesť jeho súčasťou.
-Donna Ray, M.A., M.F.T.

Získajte znovu svoju vitalitu

Na tomto workshope ~
– sa naučíte redukovať alebo odstrániť bolesť
– budeme skúmať ako meniť bolesť a vnímanie bolesti
– porozumiete ako vplýva bolesť na náladu, a ako ovplyvňuje sebadôveru a vzťahy
– znovu nadobudnete praktické aktivity prostredníctvom pohybu

Donna Ray, M.A., M.F.T.


je učiteľka Feldenkraisovej metódy s bohatými skúsenosťami, učí tréningové programy metódy v mnohých krajinách. Má magisterský titul v odbore psychológia, a licenciu na problematiku manželstvo, rodina a poradca pre deti. Donna je riaditeľkou Feldenkrais Institute of Southern California a členkou Mindsight Institute Dana Siegela v Los Angeles, kde študuje interpersonálnu neurobiólogiu. Donna má certifikát od California Board of Behavioral Science Examiners ako hypnoterapeut špecializujúci sa na Ericksoniansku Hypnoterapiu. Ukončila jednoročnú stáž Art terapie a študovala expresívne umenia. Za posledných 28 rokov si Donna udržiava aktívnu súkromnú prax v Kalifornii a je študijnou riaditeľkou nasledujúceho Tréningového programu Feldenkraisovej metódy Wien 2015 vo Viedni.

Miesto: Vysoká škola múzických umení, Hudobná a taečná fakulta,
Zochova 1, Bratislava

http://www.htf.vsmu.sk/index.php?page=informacie

21. marca 2015 10.00 – 17.00 hod (s prestávkou na obed)
22. marca 2015 10.00 – 13.00 hod

Vyučovací jazyk anglický (s prekladom do slovenčiny).

Cena: 120,- EURO platba prevodom do 12.marca 2015
130,- Euro na mieste v hotovosti

Registrácia:
Mail: kovarova.mira@gmail.com
Tel: 00421 905 567 277

Silná a flexibilná chrbtica – Workshop
Pezinok 17. – 18. máj 2014
Znovu nájdenie a zlepšenie pohybu chrbtice je ďalším krokom v procese obnovy a plnej funkčnosti zdravého chrbta. Tento Workshop sa zameria na základné pohybové vzorce a na ich vzťah k hlavným segmentom chrbtice: krčnej, hrudnej a driekovej.
Účastníci sa naučia:
 • ako uvoľniť svaly chrbta a tak zredukovať ich napätie
 • ako pocítiť účinné prepojenie hlavy, hrudníka a panvy cez chrbticu
 • ako zlepšiť ľahkosť a plynulosť pri pohybe tela

Ak ste ešte nevyskúšali Feldenkraisovu metódu, tento workshop môže byť skvelou príležitosťou zoznámiť sa s ňou bez ohľadu na váš fyzický stav či skúsenosti s pohybovými aktivitami. Cvičenia tejto metódy sú jednoduché, inštrukcie k pohybu jasné a adresné. Cvičenie vám pomôže pri prekonávaní dlhodobého a návykového držanie tela.


29. a 30. marca 2014 – Lunares – tanečný priestor Myslenická 1/G, 90201 Pezinok
PROGRAM29. 3. 2014 • SOBOTA:10:00–10:20 úvod o metóde
10:20–11:30: ATM
11:30–11:45: prestávka
11:45–13:00: diskusia, inštruktáž princípov FI k následnému praktickému pokusu v pároch nadväzuje na predchádzajúce skupinovú lekciu (forma inštruktáže je uchopiteľná tak pre neodbornú, ako aj pre odbornú verejnosť)

13:00–14:30 prestávka na obed
14:30–15:45 ATM
15:45–16:00 prestávka
16:00–17:00 ATM

30. 3. 2014 • NEDEĽA:

10:00–11:20: ATM
11:20–11:40: prestávka
11:40–12:45: párová modifikácia inštruktáž princípov FI k následnému praktickému pokusu v pároch či skupinkách, téma inštruktáže nadväzuje na predchádzajúcu skupinovú lekciu

12:45–13:00: prestávka

13:00–14:00: ATM
14:00–14:30 diskusia a ukončenie semináru

Cena: 100€ (uvádzacia cena 80€ pre prvých 10 prihlásených)
Prihlášky na: www.lunares.sk/index.php/workshopy/prihlaska