Feldenkrais | Individuálne lekcie
30
page,page-id-30,page-template-default,siteorigin-panels,,paspartu_enabled,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive
 

Individuálne lekcie

Funkčná integrácia je časť Feldenkraisovej metódy, ktorá umožňuje uspokojovať individuálne potreby a záujmy klienta. Ide o individuálny spôsob nervovo-svalovej prevýchovy, ktorý zlepšuje funkčnosť tela a pomáha odhaliť nesprávne návyky v postavení a organizácii tela.

Funkčná integrácia je forma kinestetickej komunikácie, pri ktorej lektor pomocou jemných, neinvazívnych dotykov dorozumieva s klientom. Vedú vnútorný dialóg, v ktorom lektor pomáha klientovi vnímať to, ako je jeho telo zorganizované a radí mu, ako má usmerniť pohyb tak, aby bol organickejší a funkčnejší. Pohyby lektora sú inštruktívne nie nápravné, teda lektor klienta neopravuje, ale vytvára otvorené prostredie, v ktorom sa klient môže niečo o sebe dozvedieť a naučiť.

V tejto otvorenej komunikácii nenásilný, jemný dotyk lektora stimuluje spätnú väzbu, ktorá klientovi odkryje nové možnosti pohybu. Výsledkom výsledkom tohto špecifického dialógu je zmenená, prirodzenejšia organizácia pohybu a zlepšená flexibilita tela, ktorá sa prejaví pozitívne i v iných aktivitách, ktoré klient bežne vykonáva.

Ako prebiehajú lekcie Funkčnej integrácie?

Lekcia Funkčnej integrácie prebieha väčšinou na špeciálnom stole, pričom je klient oblečený. Lektor po úvodnom rozhovore, ktorého cieľom je zistiť o čo má klient záujem, aké má problémy a čo je z jeho pohľadu ich možnou príčinou, nadviaže s klientom kontakt pomocou dotyku. Explorácia lektora smeruje k rozpoznaniu základných pohybových vzorcov, reakcií a obmedzení tela klienta ako aj toho, do akej miery sa to, čo klient povedal, zhoduje s tým čo on svojim dotykom cíti. Lektorovi pritom pomáha jeho skúsenosť ako aj motoricko-senzorická citlivosť, ktorú si neustále cibrí v procese praxe.

Na základe svojich zistení zvolí lektor konfiguráciu a polohu tela, (základnými sú ľah na chrbte, na boku, na bruchu) v ktorej prebieha ďalšia časť lekcie. Dôležité je, aby si lektor s klientom dokázali vytvoriť živý a premenlivý medzi priestor, v ktorom sa vnímajú a cítia. Dal by sa definovať ako spoločný priestor, v ktorom každý z nich vníma a cíti a zároveň je vnímaný a cítený. V takomto prostredí sa klient dokáže uvoľniť a pomocou svojho nervového systému ľahšie prijíma nové informácie cez stimuláciu, ktorú pohybom jednotlivých častí jeho tela sprostredkúva lektor. Väčšinou ide o hľadanie a stimulovanie základných pohybových vzorcov, ktoré máme vrodené a na ktoré v procese výchovy a vplyvom prostredia naše telo postupne „zabudlo“. Pri práci si lektor pomáha rôznymi pomôckami. Podložky, penové valce, deku využíva na podporu rôznych častí tela, ktoré mu pomáhajú zlepšiť komfort klienta.
Hodina sa končí integráciou, teda aplikovaním novej skúsenosti, jej funkčným zapojením do každodenných pohybov – funkcií, ktoré jednotlivec bežne vykonáva ako sed, stoj, chôdza, rotácia hlavy a trupu, zdvih bremena a pod. Lektor v závislosti od typu lekcie volí jednoduché pohyby, ktoré klientovi umožnia pozorovať funkčné zmeny, ktoré sa v tele počas lekcie odohrali.

Lekcia trvá od 45 do 60 minút.

Odporúčame pohodlné nohavice a tričko s dlhým rukávom.

Výučba je možná i v anglickom jazyku.

Komu sú lekcie Funkčnej integrácie určené?

Lekcie Funkčnej integrácie sú určené pre široký okruh ľudí. Od objektívne zdravých jedincov, ktorí majú záujem odstrániť stres a napätie až po tých, ktorí majú diagnostikované zdravotné problémy s pohybovým aparátom.

  • Lekcie môžu byť vhodnou súčasťou rehabilitácie po operácii či zraneniach pohybového aparátu, či pre starších ľudí s motorickými obmedzeniami.
  • Pri dlhodobej jednosmerne zaťažujúcej práci je Funkčná integrácia účinná pri odstránení chronických bolestí a stuhnutosti pohybového aparátu.
  • Využívajú ju tiež športovci, ktorým pomáha pri analýze pohybu smerujúcej k zlepšeniu ich techniky, alebo spôsobu dýchania.
  • Funkčná integrácia je tiež úspešná v oblastiach lekárskej starostlivosti u pacientov, ktorým sa ťažko stanovuje diagnóza alebo u tých, ktorí majú malú nádej na ďalšie zlepšenie formou aplikácie klasických rehabilitačných metód.
  • Funkčná integrácia umožňuje zlepšiť pohyblivosť, odstrániť napätie a pritom sa o sebe a o svojom vlastnom tele všeličo dozvedieť. Môže klienta naučiť, ako sa voľnejšie a ľahšie pohybovať, ako byť menej stresovaným, ako nerobiť veci, ktoré mu spôsobujú bolesť. Účinok vo forme úľavy a príjemného telesného pocitu sa dostaví pravdepodobne už po prvej, najneskôr však po druhej, alebo tretej lekcii.