Moshé Feldenkrais

Moshé Feldenkrais sa narodil 6. mája 1904 na Ukrajine. V roku 1912 sa jeho rodina presťahovala do mesta Baranovicz na území dnešného Bieloruska. Tu Feldenkrais absolvoval Bar Mitzvah, a zavŕšil dvojročné vzdelanie na strednej škole. V roku 1918 Feldenkrais odišiel ako 14 ročný sám do Palestíny.

Prišiel tam takmer po polroku a živil sa príležitostnými prácami. V roku 1923 sa vrátil do školy. Po jej absolvovaní v roku 1925 pracoval ako kartograf. Feldenkrais sa angažoval v židovských skupinách sebaobrany a potom, čo sa naučil Jujitsu vynašiel svoju vlastnú techniku sebaobrany. Pri futbalovom zápase si v roku 1929 zranil svoje ľavé koleno. Počas rekonvalescencie vydal knihu Autosugescia (1930), čo je preklad knihy Charlesa Brooksa do ktorej napísal i svoje dve vlastné kapitoly. Jeho ďalšou publikáciou bola kniha o sebaobrane Jujitsu (1931).

V roku 1930 odišiel Feldenkrais do Paríža študovať strojné inžinierstvo a elektrotechniku Absolvoval Ecole des Travaux Publics des Paris. Vzápätí začal pracovať v tíme Frederika Joliot-Curie v jeho Inštitúte a v roku 1933 nastúpil na doktorandské štúdium na Sorbone. V tom istom roku stretol Feldenkrais zakladateľa džudo Jigaro Kana a na základe tohto stretnutia začal s tréningom tohto športu. V roku 1935 publikoval zrevidované francúzske vydanie svojej knihy o Jujitsu nazvané La Défense du Faible Contre L’Agresseur a v roku 1938 vyšlo jeho ABC Džuda. Čierny pás v džudo získal v roku 1936 a jeho druhý stupeň v roku 1938. V tom istom roku sa Feldenkrais oženil s Yonou Rubenstein. V rokoch 1939-1940 pracoval v tíme Paula Langevina na výskume magnetizmu a ultrazvuku.

V roku 1940, tesne pred inváziou Nemecka do Francúzska, Feldenkrais utiekol do Anglicka. Ako vedec pracoval v rokoch 1940-1945 v Škótsku pre Britské námorníctvo pri vývoji sonaru a ďalších prostriedkov zisťovania prítomnosti ponoriek. Zároveň tu vyučoval džudo a hodiny sebaobrany. Feldenkrais musel začať riešiť bolesti svojho kolena, ktoré mu strpčovali život. Motivovaný zranením kolena, začal experimentovať s tým, ako je možné naučiť ľudí lepšie využívať ich vrodené schopnosti a tak im dopomôcť k ľahšiemu zvládnutiu ich ťažkostí. Vychádzal z toho, že pohyb a zlepšenie jeho kvality je najpriamejšia cesta k dosiahnutiu lepšej kvality života a k rozvíjaniu osobnosti. To ho viedlo k štúdiu rôznych vedných disciplín a overovaniu si svojich zistení na experimentálnych hodinách. Privátne tiež pracoval s niektorými kolegami.

V roku 1946 Feldenkrais opustil námorníctvo a presťahoval sa do Londýna, kde pracoval ako vynálezca a konzultant v priemysle. Zároveň pokračoval v praktizovaní džuda a vedecky si overoval jeho princípy. V roku 1949 vydal prvú knihu o svojej metóde Body and Mature Behavior a v roku 1952 poslednú knihu o džude Higher Judo. V Londýne tiež študoval prácu Georga Gurdjieffa, F. M. Alexandra a Williama Batesa, do Švajčiarska odišiel študovať s Heinrichom Jacobym.

Feldenkrais sa vrátil do Izraela a v rokoch 1951-1953 viedol v Izraelskej armáde Oddelenie elektroniky. Okolo roku 1954 sa natrvalo presťahoval do Tel Avivu a po prvý raz sa začal živiť len vyučovaním svojej metódy. Výsledkom jeho po desaťročia trvajúceho výskumu anatómie, neurológie, fyziológie, sociológie a vývojovej psychológie bola metóda, ktorá vychádza z pohybu, zameriava sa na jeho prepojenie s myslením, cítením, vnímaním, emóciami a motiváciou. Metódu tvoria dve vzájomne nadväzujúce cesty k vnímaniu tela – Awareness through Movement® (Pohybom k sebauvedomovaniu) a Functional Integration® (Funkčná integrácia).

Okolo roku 1955 začal svoje hodiny Pohybom k sebauvedomovaniu pravidelne vyučovať v štúdiu na ulici Alexander Yanai. V roku 1957 začal Feldenkrais dávať lekcie Izraelskému premiérovi David ben Gurionovi.

Na konci 50-tych rokov Feldenkrais predstavil svoju prácu v Európe a Spojených štátoch amerických. V polovici šesťdesiatych rokov vydal knihy Mind and Body a Bodily Expression. V roku1967 vyšiel titul Improving the Ability to Perform (v anglickom vydaní v roku 1972 pod názvom Awareness Through Movement). V roku 1968 si otvoril štúdio, kde začal svoju pravidelnú prax lekcií Funkčnej integrácie a otvoril tu i prvý program pre učiteľov svojej metódy, ktorý v rokoch 1969-1971 absolvovalo 12 študentov.

V rokoch 1975-1978 vyučoval štyri letá svoju metódu 65 študentov v San Franciscu. V roku 1977 vydal knihu The Case of Nora a v roku 1981 The Elusive Obvious. V roku 1980 otvoril pre 235 študentov štúdium v Amherste. Vyučoval len prvé dva roky štvorročného kurzu. Na jeseň roku 1981 ochorel a prestal verejne učiť.

Feldenkrais zomrel 1. júla 1984 v Tel Avive. Jeho metóda sa rozšírila po celom svete a doposiaľ sa v nej vyškolilo niekoľko stotisíc ľudí.