Ing. Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.

Miroslava Kovářová sa narodila v Bratislave, kde absolvovala štúdium na Vysokej škole ekonomickej a neskôr na Vysokej škole múzických umení v odbore pedagogika tanca. Svoju profesionálnu kariéru začínala ako pedagogička a choreografka v slovenských súboroch moderného tanca. Svoje vzdelanie si neskôr dopĺňala formou štipendijných pobytov v zahraničí (USA, Francúzsko, Nemecko).
V rokoch 1989-91 pôsobila ako baletná majsterka v Slovenskom národnom divadle, potom ako tanečná pedagogička a choreografka na Novej Scéne. Od roku 1993 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení. Pravidelne učí v zahraničí (Rakúsko, Česká republika, Moldavsko, Fínsko, Poľsko, Nórsko). Ako choreografka spolupracovala s rôznymi divadlami – Slovenské národné divadlo, Nová Scéna, Astorka – Korzo 90, Divadlo detí a mládeže Trnava, Divadlo Andreja Bagara v Nitre a Slovenskou televíziou.
V rokoch 2006 – 2010 bola šéfdramaturgičkou Baletu Slovenského národného divadla. Od Roku 2011 je výkonnou riaditeľkou a dramaturgičkou Baletu Bratislava. Od apríla 2012 je umeleckou šéfkou Tanečného súboru Divadla Nová scéna.
Miroslava Kovářová sa popri pedagogickej činnosti aktívne venuje i organizácii a manažmentu v oblasti tanca. V rokoch 1996 – 2000 bola predsedníčkou Asociácie súčasného tanca, od roku 1999 dodnes je umeleckou a výkonnou riaditeľkou medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe a od roku 2000 predsedníčkou Asociácie Bratislava v pohybe. Bola a je členkou rôznych odborných komisií a rád.

V rokoch 2002 – 2006 absolvovala štúdium Feldenkraisovej metódy v rámci Feldenkrais ®International Training Program Wien III. Od roku 2004 učí Feldenkraisovu metódu na VŠMU. Širokú verejnosť vyučuje formou workshopov, pravidelných skupinových cvičení i individuálnych lekcií tejto metódy.


Ako sa vzdelávajú lektori Feldenkraisovej metódy?

Tréning lektora Feldenkraisovej metódy trvá štyri roky, v rámci ktorých musí absolvovať 800 hodín priamej výučby, ktoré sú väčšinou zoskupené do dvoch segmentov za jeden rok. Študenti sa zúčastňujú skupinových hodín Pohybom k sebauvedomovaniu, prednášok, diskusií, skupinovej výučby, dostávajú lekcie Funkčnej integrácie a sú im premietané videá, na ktorých môžu vidieť pracovať Moshe Feldenkraisa. V čase medzi segmentmi sa venujú štúdiu odbornej literatúry.

Postupne takto získavajú teoretické i praktické vedomosti o tele, jeho možnostiach a funkciách, o tom ako je pohyb organizovaný. Učia sa uvedomiť si vlastné telo a jeho pohyb, zdokonaľujú svoje zručnosti, svoju citlivosť a vnímanie, ako aj schopnosť pozorovať a vnímať druhých ľudí pri pohybe a konaní. Táto subjektívne podložená skúsenosť tvorí základ pre prax, ktorá prichádza vo vyšších rokoch štúdia, kedy praktizujú obe formy metódy pod supervíziou odborných asistentov.

Tréningový proces vedie študijný riaditeľ v spolupráci s niekoľkými trénermi a odbornými asistentmi. Jadro obsahu štúdia je založené na vedomostiach a práci Moshe Feldenkraisa, na jeho znalostiach ľudského tela a správania sa, na jeho bádaní v oblastiach mechaniky, fyziky, neuropsychológie, vývoja pohybu, biológie a teórii učenia. Poznanie a porozumenie niektorých aspektov týchto vied tvorí dnes teoretický základ pre štúdium Feldenkraisovej metódy.