Komu je feldenkraisova metoda určená

Feldenkraisova metóda je určená pre všetky vekové kategórie. Nevyžaduje si žiadnu predchádzajúcu prípravu, či špeciálne danosti.

viac

Cvičenie v skupine

Pohybom k sebauvedomovaniu je časť Feldenkraisovej metódy, ktorá prebieha formou cvičenia v skupine.

viac

Individuálne lekcie

Funkčná integrácia je časť Feldenkraisovej metódy, ktorá umožňuje uspokojovať individuálne potreby a záujmy klienta.

viac

Proces sebauvedomovania

Správanie človeka je založené na predstave seba samého, na obraze JA, ktorý si sám o sebe vytvorí.

viac

Postavenie tela

Vzpriamený postoj človeka je v ríši zvierat unikátny. Mechanicky je to najkomplikovanejší zo všetkých spôsobov pohybu.

viac

Linky a literatúra

webové stránky, publikácie Moshe Feldenkraisa, ublikácie Moshe Feldenkraisa v češtine

viac

Moshé Feldenkrais

Moshé Feldenkrais sa narodil 6. mája 1904 na Ukrajine. V roku 1912 sa jeho rodina presťahovala do mesta Baranovicz na území dnešného Bieloruska.

viac

Ing. Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.

Miroslava Kovářová sa narodila v Bratislave, kde absolvovala štúdium na Vysokej škole ekonomickej a neskôr na Vysokej škole múzických umení v odbore pedagogika tanca.

viac

Letné intenzívne kurzy pre deti so špeciálnymi potrebami

PRE KOHO SÚ KURZY URČENÉ?

Pre deti s pohybovými problémami, posturálnymi abnormalitami, s neurologickými poruchami majúcimi dopad na pohybový aparát, ale aj celkový vývoj dieťaťa, pri zlom držaní tela, problémoch s dýchaním pri zmenenom mechanizme dýchania, pri bolestiach chrbtice a kĺbov, pri preťažení v súvislosti s nadmerným zaťažením a pri rôznych iných ťažkostiach vrátane nadmerného stresu a napätia.

madame_eva_mk-11
madame_eva_mk-22
madame_eva_mk-33
madame_eva_mk-44

Miroslava Kovářová v dámskom magazíne RTVS