ASSOTIATION BRATISLAVA V POHYBE
Šancova 43
831 04 Bratislava
P.O.BOX 73, 810 00 Bratislava
Občianske združenie / IČO 36066079

Artistic Director: Miroslava Kovářová (festivalba@gmail.com)

Festival Director: Katarína Figula (d.katarina@gmail.com)