BRATISLAVA V POHYBE
Šancova 43
831 04 Bratislava
P.O.BOX 73, 810 00 Bratislava
Občianske združenie / IČO 36066079
festivalba@gmail.com
Festival director/ Miroslava Kovářová / festivalba@gmail.com
Production / Katarína Dudáková / d.katarina@gmail.com
PR&Media / Dana Freyerová / freyerova.dana@gmail.com