jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Mobility

Mobilitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

logo_fond

MOBILITY

Festival Bratislava v pohybe divákom ponúka diela špičkových súborov a umelcov z oblasti súčasného tanca z Európy a Ameriky a významnou mierou sa podieľa na rozvoji tanečného umenia na Slovensku. Pre rozvoj festivalu je veľmi podstatné mapovať najnovšie trendy a štýly, resp. vývoj medzinárodnej tanečnej scény. Rovnako dôležité pre festival i Asociáciu Bratislava v pohybe (ABP) je nadväzovať spoluprácu s festivalmi a inštitúciami pôsobiacimi v tomto odbore. Za týmto cieľom dramaturgička a umelecká riaditeľka festivalu Miroslava Kovářová priebežne počas roka realizuje rôzne druhy mobilít, a to i vďaka  finančnej podpore Fondu na podporu umenia.


 

Výsledkom týchto mobilít je:

Rozvíjanie spolupráce s partnermi v zahraničí– platformy a festivaly sú miestom stretávania sa odborníkov z oblasti tanca a poskytujú príležitosť na rozhovory a prípravu spoločných projektov spolupráce.

Získavanie informácií o tvorbe a rozvoji súčasného tanca v jednotlivých krajinách– festival Bratislava v pohybe má ambíciu predstavovať slovenskému publiku aktuálna dianie na svetovej tanečnej scéne. Festivaly a platformy sú najlepšou príležitosťou ako potrebný prehľad o nových trendoch získať.

Budovanie nových kontaktov.

Propagácia slovenského tanečného umenia v zahraničí– účasť na stretnutiach umožňuje informovať kolegov v zahraničí o novej tvorbe a počinoch slovenských umelcov, sprostredkovávať im kontakty a účasť na festivaloch a podujatiach v zahraničí.


MOBILITY 2024

HARMONOGRAM MOBILÍT V ROKU 2024:

11. – 17. 1. 2024; Mobilita USA, New York, USA

14. – 18. 2. 2024; ICE HOT – Nordic Dance Platform, Oslo, Nórsko

21. – 24. 3. 2024; Spring Forward festival, Darmstadt, Nemecko

17. – 21. 4. 2024; Dansa Valencia, Valencia, Španielsko

28. 8. – 1. 9. 2024; Tanzmesse, Düsseldorf, Nemecko

11. – 17. 11. 2024; CINARS, Montreal, Kanada


MOBILITA USA, NEW YORK, USA

11. – 17. 1. 2024

Asociácia profesionálov múzických umení (APAP) so sídlom vo Washingtone, DC, je americká národná servisná organizácia, ktorá sa venuje advokácii, rozvoju a podpore oblasti prezentujúcej scénické umenie a združuje profesionálov, ktorí v nej pracujú. Členovia organizácie zastupujú popredné centrá múzických umení v USA, mestské a univerzitné divadelné zariadenia, neziskové centrá múzických umení a medzinárodné kultúrne organizácie, ako aj umelecké agentúry, manažérov, cestovné spoločnosti a umelcov. Každoročná konferencia asociácie priláka do NEW Yorku členov organizácie z celej krajiny a hostí zo zahraničia, a zohráva tak významnú úlohy pri budovaní spolupráce v oblasti múzických umení na národnej a medzinárodnej úrovni. Pri príležitosti konania konferencie sa koná v New Yorku množstvo sprievodných podujatí. Umelci prezentujú svoje diela formou predstavení, showcases, konajú sa festivaly, koncerty a iné podujatia.

Miroslava Kovářová počas mobility videla spolu 13 predstavení a showcases v New Yok Live Arts (NYLA), Joyce Theater, Ailey Citygroup Theater, NY City Center studios a Danspace Project. Absolvovala stretnutia s umelcami a manažérmi divadiel a skupín – Kyle Maude (NYLA), Gabe Sheerer (Lotus Arts Management), Michelle Fletcher ( Miguelle Gutierrez), Kyle Marshall, Kimberly Bartosik (daela).

Cieľom týchto stretnutí bolo získať informácie o tanečných produkciách, oboznámiť sa s možnosťami podpory pre ich účasť na festivale Bratislava v pohybe v roku 2025, ktorého dramaturgia bude zameraná na prezentáciu súčasného tanca z USA a Kanady. Tieto stretnutia boli veľmi dôležité na nadviazanie osobných kontaktov a získanie potrebných informácií o dianí na scéne v oblasti súčasného tanca v USA. Miroslava Kovářová kolegov informovala o štruktúre a aktivitách festivalu Bratislava v pohybe a o Slovenskej tanečnej platforme, ktorá sa bude konať v roku 2025.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


ICE HOT – NORDIC DANCE PLATFORM, OSLO, NÓRSKO

14. – 18. 2. 2024

Pre rozvoj festivalu Bratislava v pohybe je podstatné mapovať najnovší vývoj na medzinárodnej tanečnej scéne a nadväzovať spoluprácu s festivalmi a inštitúciami pôsobiacimi v tomto odbore.

V poradí už siedma Severská tanečná platforma ICE HOT ponúkla možnosť zoznámiť sa s tvorbou vybraných umelcov zo všetkých severských krajín, s najzaujímavejšími dielami, ktoré vznikli v posledných dvoch sezónach. Podujatie je organizované každé dva roky, vždy v inej severskej krajine, v tomto rok sa konala v Oslo a organizoval ju Dansens Hus Oslo a mala veľkú návštevnosť. Do Nórska prišlo viac ako 300 kultúrnych aktérov z celého sveta.

Platforma ICE HOT bola výbornou príležitosťou na získanie prehľadu o dianí na scéne v severských krajinách, možnosťou objektívne posúdiť kvalitu tanečných diel naživo a v krátkom čase vidieť množstvo produkcií. Z 21 ponúkaných produkcií Miroslava Kovářová mala možnosť vidieť 15. Konali sa v divadlách Dansens Hus, Vega Scene, Den Norske Opera & Ballett, Riksscenen,  Black Box Teater a Bærum Kulturhus. V sprievodnom programe platforma ponúkla tri pitch sessions pod názvom More More More, ktoré boli aj streamované. Predstavilo na nich svoju tvorbu a projekty spolu 18 umelcov a skupín. Šesť seminárov sa venovalo rôznym témam (tanec v Grónsku, práca s komunitami, prepájanie a zájazdové možnosti).

Účasť na platforme ICE HOT umožnila Miroslave Kovářovej stretnutia s kolegami, ktoré boli pre nich príležitosťou navzájom sa informovať o projektoch, na ktorých pracujú. Informovala ich primárne o príprave festivalu Bratislava v pohybe, ktorého dramaturgia je v tomto roku zameraná na prezentáciu tanca zo Španielska a Portugalska. Medzi kolegami propagovala  Slovenskú tanečnú platformu, ktorá sa bude konať v roku 2025, prezentovala dianie v oblasti súčasného tanca na Slovensku a prácu slovenských umelcov v zahraničí.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


MOBILITY 2023

HARMONOGRAM MOBILÍT V ROKU 2023:

20. – 24. 4. 2022, Dansa Valencia, Valencia, Španielsko

27. – 29. 4. 2023; Spring Forward festival, Dublin, Írsko

22. – 25. 10. 2023; Aerowaves Meeting; Rijeka, Chorvátsko

24.  – 26. 11. 2023; DunaPart6; Budapešť, Maďarsko

29. – 3. 12. 2023; 37 Certamen Coreográfico de Madrid, Madrid, Španielsko


AEROWAVES MEETING, RIJEKA, CHORVÁTSKO

22. – 25.10. 2023

Aerowaves je sieť, ktorá poskytuje príležitosti pre mladých európskych choreografov. Základom práce siete sú jej stretnutia, ktoré sa konajú pravidelne raz do roka v októbri vždy v inej členskej krajine, kde zástupcovia členských krajín siete na ploche troch výberových kôl, špeciálnym postupom robia selekciu z prihlásených prác mladých choreografov.

V tomto roku sa výber TOP20 konal v Rijeke, za účasti 58 členov siete a hostí. Do výberu svoje diela zaslalo 694 autorov, medzi nimi šiesti zo Slovenska. Do druhého kola výberu postúpili choreografie Soni Kúdelovej a Yuriho Korca. Do finálneho výberu dvadsiatich diel, ktoré budú prezentované na Spring Forward festivale v Darmstadte v Nemecku v marci 2024 sa im nepodarilo prebojovať. Ale už ich umiestnenie na shortliste znamená, že sa dostali do užšieho hľadáčika kurátorov, a že si ich môže niektorý z Aerowaves partnerov vybrať a prezentovať na svojom festivale či vo svojom divadle s podporou z Creative Europe.

Slovensko v sieti zastupuje umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe Miroslava Kovářová. Na tohoročnom stretnutí boli okrem nej prítomné i Katarína Figula, výkonná riaditeľka festivalu a predsedníčka Asociácie Bratislava v pohybe. Bratislava bude v roku 2024 hostiť tento míting a jej účasť bola potrebná na získanie skúsenosti o detailoch organizácie stretnutia siete. Treťou účastníčkou stretnutia zo Slovenska bola Soňa Jakubove z Malého Berlína (Trnava), ktorej projekt bol podporený v rámci Start Up Forum siete Aerowaves.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


37 CERTAMEN COREOGRÁFICO DEMADRID (CCM),MADRID, ŠPANIELSKO

29. 11. – 3. 12. 2023

CCM je každoročná národná platforma pre mladých tvorcov v oblasti súčasného tanca a fyzického divadla v Španielsku. V tomto roku sa v Centro de Cultura Contemporánea Condeduque v Madride konal jej 37 ročník. Miroslava Kovářová, umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe sa ho zúčastnila po prvý raz.

V rámci podujatia bolo prezentovaných 12 diel prihlásených choreografov a diela niekoľkých hostí, ktorí sa zúčastnili CCM v minulých rokoch. Spôsob, akým bolo štruktúrované a organizované celé podujatie je veľmi inšpirujúci. Choreografi mali možnosť predstaviť osobne svoje práce, stretnúť sa s piatimi expertmi (3 zo zahraničia, 2 domáci), ktorí im po predstaveniach, v rámci diskusného panelu, dali spätnú väzbu na ich diela. Na záver každý z choreografov dostal ako odmenu možnosť rezidencie v niektorom z umeleckých rezidenčných miest v Španielsku.

Konalo sa stretnutie so všetkými zúčastnenými choreografmi a hosťami zo zahraničia, kde Miroslava Kovářová informovala o štruktúre a aktivitách festivalu Bratislava v pohybe a o Slovenskej tanečnej platforme, ktorá sa bude konať v roku 2025.

Súčasťou platformy bolo i prezentovanie medzinárodného projektu Performing Gender: Dancing in Your Shoes podporeného z programu EÚ Creative Europe, zameraného na tému identity.

Organizátori v spolupráci s Emprendo Danza (organizácia, ktorá slúži profesionálnym tanečným skupinám v Španielsku) vytvorili priestor pre komunikáciu s choreografmi a manažérmi významných skupín pôsobiacich v Španielsku, v rámci Speed meeting (Cie Daniel Abreu, Javier Martín Arts of Movement, ADAPTATIVE PA Agency, Poliana Lima). Festival Bratislava v pohybe bude mať v roku 2024 zameranie na Španielsko a Portugalsko a tak toto stretnutie bolo veľmi dôležité na nadviazanie osobných kontaktov a získanie potrebných informácií o dianí na scéne súčasného tanca v Španielsku.

Veľmi prínosným boli aj každodenné stretnutia s kolegami zo zahraničia prinášajúce užitočné informácie a príklady dobrej praxe, slúžiace ako inšpirácia pre vznik projektov na Slovensku, ktoré majú veľký potenciál podporiť aktivity a rozvoj profesionálnej komunity v oblasti súčasného tanca u nás.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

MOBILITY 2022

Harmonogram mobilít v roku 2022:

17. – 20. 3. 2022; Tanzplattform Deutschland; Berlín, Nemecko

4. – 2. 5. 2022, Spring Forward festival, Elefsina; Grécko

8. – 4. 9. 2022; Tanzmesse; Düsseldorf; Nemecko

10. – 1. 11. 2022; Aerowaves Meeting; Rím, Taliansko

17.  – 8. 12. 2022; Jerusalem International Dance Week; Jerusalem, Izrael

Tanzplattform Deutschland; Berlín, Nemecko

17. – 20. 3. 2022

Prehliadka súčasného tanca Nemecka je podujatie, ktoré sa obvykle koná s dvojročnou periodicitou. Predstavuje dramaturgický výber reprezentatívnej vzorky súčasného tanca tejto krajiny. V tomto roku vybrali 12 produkcií, rozdielnych žánrovo i kvalitatívne. V programe boli etablovaní umelci ako Meg Stuart/ Damaged Goods, , umelci z rôzneho spektra komunít Julian Weber či handikepovaní umelci Reane Shadler a Roland Walter, ale aj z rôznych regiónov Nemecka. Miroslava Kovářová videla spolu 7 produkcií. Najviac zaujala Meg Stuart s veľkou produkciou CASCADE. 

Aerowaves – Spring Forward festival, Elefsina, Grécko

29. 4. – 2.5. 2022

Festival Spring Forward sa konal v Elefsine, neďaleko Atén, v meste, ktoré sa stalo v roku 2023 Európskym mestom kultúry. Program festivalu mal za cieľ predstaviť práce 20 najlepších choreografov, ktorí sa zúčastnili výberu Aerowaves v roku 2021, a bol tiež príležitosťou prezentovať prácu Aerowaves a zúčastnených umelcov smerom von mimo siete pre reprezentantov festivalov, produkčných domov a iným odborníkom z oblasti tanca z celej Európy, ktorých sa na festivale zúčastnilo vyše 350. Do výberu sa prihlásilo 574 choreografov, na festival Bratislava v pohybe 2022 sme spomedzi nich vybrali tri predstavenia: Tereza Ondrová (CZ)&Francesca Foscarini (IT), Philippe Kratz (IT) a Cassiel Gaube (BE). 

Tanzmesse; Düsseldorf; Nemecko

31. 8. – 4. 9. 2022

Špeciálnou udalosťou roku 2022 bol tanečný veľtrh v Dűsseldorfe v Nemecku. Internationale Tanzmesse je dvojročná trhová a festivalová platforma pre komunikáciu a networking v oblasti súčasného tanca. Medzinárodné tanečné skupiny a umelci – choreografi, tanečníci, performeri tu prezentujú svoju prácu naživo na pódiách a kultúrne inštitúcie, agentúry, promotéri či impresáriovia divadiel sa zoznamujú a konzultujú možné druhy spolupráce. V tomto roku bolo na veľtrhu vyše 2000 registrovaných účastníkov. Tanzmesse je festival, veľtrh, diskusná platforma a sieť, ktorá reflektuje najnovšie trendy v oblasti súčasného tanca. ABP prezentovala svoje aktivity v rámci stánku Czech and Slovak Corner, ktorý zastrešili Divadelní ústav Praha, Tanec Praha, Divadelný ústav Bratislava a ABP. Na veľtrhu sa za ABP zúčastnili Miroslava Kovářová a Katarína Figula. Hlavný zámer účasti bol prezentovať Slovenskú tanečnú platformu, festival Bratislava v pohybe a získanie informácií o tvorbe v jednotlivých krajinách.

Aerowaves Meeting; Rím, Taliansko

27. 10. – 1.11. 2022

Aerowaves je sieť, ktorá poskytuje príležitosti pre mladých európskych choreografov. Základom práce siete sú jej stretnutia, ktoré sa konajú pravidelne raz do roka októbri vždy v inej členskej krajine, kde zástupcovia členských krajín siete na ploche troch kôl, špeciálnym postupom robia selekciu z prihlásených prác mladých choreografov. V tomto roku sa výber TOP20 konal v Ríme, za účasti členov siete a hostí. Do výberu svoje diela zaslalo 617 autorov, medzi nimi štyria zo Slovenska. Slovensko v sieti zastupuje Miroslava Kovářová, ktorá sa v rámci mobility stretnutia zúčastnila.

Jerusalem International Dance Week; Jerusalem, Izrael

4. – 8. 12. 2022

MASH (Machol Shalem Dance House) je inovatívne centrum v Jeruzaleme, ktoré je lídrom v oblasti spojenia performatívnych umení a technológií v Izraeli. V tomto roku zorganizovali už 10. ročník festivalu Jerusalem International Dance Week, ktorého cieľom je predstaviť medzinárodnému publiku pozvaných odborníkov reprezentatívnu vzorku umelcov z Izraela. V programe bolo 15 produkcií súčasného tanca, rôzneho rozsahu, prezentovaných v divadle i v exteriéri. Súčasťou programu boli diskusie, prezentácia projektu virtuálnej reality ako aj semifinále medzinárodnej choreografickej súťaže, ktorú MASH pravidelne organizuje.


MOBILITY 2020

Harmonogram mobilít v roku 2020:

8. – 14. január 2020, New York, USA, APAP Conference


APAP CONFERENCE, USA

8. – 14. január 2020

APAP je organizácia, ktorá každoročne v januári organizuje konferenciu a veľtrh umenia v New Yorku. Je to najväčší veľtrh performatívneho umenia v USA. Miestom konania konferencie a veľtrhu je hotel Hilton. V troch halách vystavovalo a ponúkalo hudobné, tanečné a divadelné umenie viac ako 2400 vystavovateľov. Počas šiestich dní sa v konferenčných priestoroch hotela konali stretnutia a fóra na rôzne témy. Na Tanečnom fóre sa diskutovali aktuálne problémy v oblasti tanca. Fórum Umenie a klimatické zmeny otvorilo otázky, ako náš segment kultúry môže pomôcť, aké opatrenia prijať v tejto oblasti – od výchovy mladej generácie k ekologickej uvedomelosti až po opatrenia na samotných podujatiach, ktoré organizujeme. Témou ďalšej diskusie bolo ako prezentovať resp. reprezentovať tanečné umenie a v čom sú nástrahy práce agentov, manažérov, aké stratégie a prístupy zvoliť, aby sa prezentovalo viac tanca. Plenárne zasadnutia APAP mali ako hlavnú tému risk. Prvé sa týkalo toho v čom spočíva sila riskovania. Podčiarklo fakt, že schopnosť viesť je prepojená so schopnosťou mať víziu a následne boli viacerí rečníci, ktorí definovali aspekty vodcovstva v oblasti umenia a boli predstavení účastníci APAP Leadership Fellows Program ako možná nastupujúca generácia tých, ktorí budú zastávať strategické pozície, teda tých ktorí inšpirujú a posúvajú veci dopredu. Druhé plenárne zasadnutie sa venovalo odolnosti a riskovaniu, teda odolnosti existujúcich systémov voči riskovaniu, resp. schopnosti riskovať v zabehnutých systémoch, ale aj z pohľadu jednotlivcov umelcov a iných aktérov a to v zmysle pozitívnom i negatívnom.

Popri konferencii sa v New Yorku koná veľké množstvo predstavení a v rámci showcase sú predstavovaní rôzni umelci úryvkami ich práce. M. kovářová absolvovala desať predstavení a päť showcase. Z prezentovaných umelcov ju najviac zaujala Kimberly Bartosik, ktorej prácu Through the Mirror of their eyes  sa pokúsime priniesť na festival.

Popri konferencii a predstaveniach M. Kovářová absolvovala množstvo osobných stretnutí,  na ktorých prezentovala slovenský tanec a  informovala kolegov zo zahraničia o konaní Slovenskej tanečnej platformy.


MOBILITY 2019

Harmonogram mobilít v roku 2019:

6. – 9. február, Lausanne, Švajčiarsko, Swiss Dance Days

7. – 4. apríl, Praha, Česká republika, Česká tanečná platforma

8. – 7. apríl, Paríž, Francúzsko, Aerowaves – Spring Forward festival

9. apríl, Belehrad, Srbsko, Meeting China – CEEC (16+1) Dance Union.

10. – 23. júl, Viedeň, Rakúsko, festival ImpulsTanz

7. – 8. september 2019, Plovdiv, Bulharsko, Caged

24. – 27. október 2019, Zürich, Švajčiarsko, Aerowaves meeting.

27. – 30. november 2019, Budapešť, Maďarsko, dunaPart 5.


Swiss Dance Days Lausanne, Švajčiarsko

6. – 9. február 2019

Prehliadka švajčiarskeho súčasného tanca je podujatie, ktoré od roku 1996 s dvojročnou periodicitou predstavuje dramaturgický výber reprezentatívnej vzorky súčasného tanca tejto krajiny. V tomto roku vybrali 15 produkcií, rozdielnych žánrovo i kvalitatívne. V programe boli etablovaní umelci ako Philippe Saire, Nicole Seiler, Yasmine Hugonnet či Simone Aughterlony, ale aj tí, ktorých kariéra je ešte na počiatku (daniel Hellman či Teresa Vittucci. Miroslava Kovářová videla spolu 10 produkcií. Najviac zaujal Gilles Jobin s pohybovo-výtvarnou virtuálnou inštaláciou, ktorá skúmala naše vnímanie reality a a kapacitu adaptovať sa na prostredie okolo nás. Minimalistickou a zaujímavou kompozíciou upútala Nicole Seiler.


Česká taneční platforma, Praha, Česká republika

1. – 4. apríl 2019

Česká tanečná platforma v Prahe je prehliadka toho najlepšieho, čo česká scéna súčasného tanca a pohybového divadla ponúka za poslednú sezónu.

V rámci podujatia navštívila Katarína Figula celkom 10 predstavení v rôznych pražských divadelných priestoroch: Prehliadka ponúkla veľmi rozmanité tanečné inscenácie, viaceré zaujali natoľko, že zvažujeme ich pozvanie na 23. ročník festivalu Bratislava v pohybe. Prvou voľbou tak bolo predstavenie SAME SAMEv choreografii Karine Ponties s Terezou Ondrovou a Petrou Tejnorovou. Bohužiaľ, kvôli zaneprázdnenosti Petry na iných projektoch, nebude možné tento rok SAME SAMEpočas festivalu v októbri uviesť v Bratislave. Výrazne zaujal aj Viktor Černický s PLIa súbor tYhle a MarieGourdain s predstavením Medúza.

V rámci Českej tanečnej platformy prebiehali aj ranné diskusie s tvorcami a prítomnými zahraničnými účastníkmi (Studio Alta, moderované Majou Hriešik a Jarom Viňarským), či choreografické fórum.

Katarína Figula s Majou Hriešik v rámci formátu Meet the Artists! dostali priestor aj na prezentáciu Slovak DancePlatform 2020 – podujatia, ktoré Asociácia Bratislava v pohybe v spolupráci s PLASTom, NuDance Fest a Divadelným ústavom pripravuje na november 2020. Účelom prezentácie ako aj individuálnych rozhovorov so zahraničnými hosťami bolo šíriť povedomie o pripravovanej slovenskej platforme a pozvať už takto v predstihu zahraničných hostí – kurátorov, riaditeľov festivalov a tanečných domov do Bratislavy.


Aerowaves – Spring Forward festival, Paríž, Francúzsko

5. – 7. apríl 2019

Festival Spring Forward sa konal vo Val du Marne, čo je predmestie Paríža, ktoré má okrem choreografického centra i galériu moderného umenia. V oboch sa konali predstavenia festivalu, ktorý má za cieľ predstaviť práce 20 najlepších choreografov, ktorí sa zúčastnili výberu Aerowaves v roku 2018, a má byť tiež príležitosťou prezentovať prácu Aerowaves a zúčastnených umelcov smerom von mimo siete pre reprezentantov festivalov, produkčných domov a iným odborníkom z oblasti tanca z celej Európy, ktorých sa na festivale zúčastnilo vyše 150. V tohoročnom výbere, do ktorého sa prihlásilo rekordných 601 choreografov, ma zaujali dve predstavenia – dve sóla. Anne-Marie Van Nach z Francúzska a Chiara Bersani z Talianska. Túto umelkyňu, ktorej predstavenie sa odohrávalo v galérii budú mať možnosť diváci vidieť na tohoročnom festivale.


Meeting China – CEEC (16+1) Dance Union,Belehrad, Srbsko

8. – 10. apríl

Členmi Tanečnej únie medzi Čínou – krajinami strednej a východnej Európy– sú tanečné akadémie, skupiny, festivaly a iné relevantné inštitúcie s oblasti tanca. Únia je založená na vzájomne výhodnom partnerstve a rešpekte, s cieľom prehlbovať výmenu a spoluprácu medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy v žánroch súčasného, tradičného a klasického tanca a na poli tanečného vzdelávania.

Stretnutie v  Belehrade bolo pravidelným, každoročným stretnutím a zúčastnili sa ho zástupcovia organizácií z 10 členských krajín. Konalo sa v čase Belehradského tanečného festivalu a tak sme mali možnosť vidieť predstavenie Batsheva Dance Company (Izrael) a Masilo dance Company (Južná Afrika).

Na stretnutí Miroslava Kovářová informovala všetkých o aktivitách asociácie Bratislava v pohybe od posledného stretnutia a tiež o tom, ako sa rozvíja bilaterálna spolupráca s ostatným členmi siete. Všetci prítomní sa zhodli, že pre rozvoj Únie bude prospešné, ak sa nájdu konkrétne projekty, zaujímavé pre všetkých, ktoré sa budú pravidelne opakovať. Ďalšie stretnutie siete sa bude konať v roku 2020 a jeho miestom bude Peking.


Tanečný festival – ImpulsTanz.

17. 7. a 22. – 24. 6. 2019

Výhodou festivalov a platforiem jednotlivých krajín je možnosť zoznámiť sa na ploche niekoľkých dní s domácou resp. medzinárodnou tanečnou scénou, z najzaujímavejšími dielami ktoré vznikli v poslednej sezóne resp. dvoch. V tomto roku Miroslava Kovářová navštívila špičkové podujatie, na ktorom sa dá získať prehľad o súčasnom dianí v tanci ktorým je  vo Viedni dva razy. Pri prvej návšteve spolu s Katrínou Figula videli predstvenie ikony tanečného divadla Piny Bausch Masurca Fogo v podaní Tanztheater Wuppertal. Tento súbor s celosvetovým renomé udržuje diela svojej zakladateľky stále na svojom repertoári, a čo je veľmi dôležité, v interpretácii tých, ktorí zažili osobne svojbytný spôsob práce s autorkou pri tvorbe . Z programu mesiac trvajúceho festivalu, na ktorom sa predstavilo 43 umelcov a skupín videla ďalšie 4 predstavenia (Jérome Bel – filmová retrospektíva a predstavenie, Mette Ingvartsen,  a Ivo/ Balé Cidade de Sao Paulo)


CAGED, BULHARSKO

7. – 8. september 2019

Predstavenie choreografa Pansun Kima, produkovala ho naša partnerská organizácia z Bulharska, ONE Foundation for Culture and Arts . Na premiéru v septembri pozvali viacerých partnerov zo zahraničia, aby im produkciu predstavili a dali jej tak šancu uchádzať sa o prezentáciu v zahraničí. Hlavnou témou projektu je strach a obava, ako určitý stav mysle, pričom autorov zaujíma to, ako tento fenomén na nás pôsobí, ako sa s ním dokážeme resp. nedokážeme vyrovnať. Choreograf Pansun Kim pochádza z Južnej Kórei, rovnako ako jeho tanečníci. Ich pohyb je ľahký, vláčny, plastický a prirodzený, s veľkou vnútornou koncentráciou a silou, typickou pre východné kultúry. V produkcii účinkovali aj dvaja bulharskí umelci bábkoherci, Polina Hristova a Stefan Diitrov, hudbu zložil a interpretoval Pavel Terziyski. Predstavenie má pomerne náročnú scénickú výpravu a svojou témou a celkovým vyznením je určené viac pre náročného diváka.


AEROWAVES MEETING, ŠVAJČIARSKO

24. – 27. október 2019

Aerowaves – Meeting, každoročné stretnutie medzinárodnej siete tanečných producentov, festivalov a domov sa konalo v tomto roku v nových priestoroch Tanzhaus v Zürichu. Meeting má svoju presne definovanú štruktúru, ktorou je usmernený proces selekcie tzv. TOP 20 produkcií mladých choreografov. V tomto ročníku umelci  prihlásili spolu 597 diel, čo bol rekordný počet. Za Slovensko to boli NOBJECT projekt, ktorý bol vylúčený už v prípravnej selekcii. Do hlavného výberu sa dostali práce Jany Terekovej a Kataríny Brestovanskej. Bohužiaľ ani jedna nepostúpila do druhého kola. Kvalita prihlasovaných projektov z roka na rok stúpa, a obstáť v konkurencii je pre našich umelcov stále náročné. Kvantitatívny trend vzniku nových produkcií je vďaka  podpore FPU pozitívny, na zlepšenie konkurencie schopnosti si ešte asi si budeme musieť ešte chvíľu počkať.


DUNAPART5, MAĎARSKO

27. – 30. november 2019

dunaPart5, prehliadka maďarskej tanečnej scény s koná každé dva roky. V tomto roku sa jej zúčastnilo vyše 130 hostí zo zahraničia. Program si hostia mohli vybrať podľa záujmu buď divadlo alebo tanec. V tanečnej sekcii sme videli oba showcase, ktorých súčasťou boli vybrané časti piatich predstavení a tiež sedem samostatných predstavení. Sprievodný program bol pomerne bohatý. Najviac nás zaujala návšteva priestorov Workshop Foundation, kde sme mohli vidieť ukážky z prác viacerých choreografov a dozvedeli sme sa ako nadácia funguje. Dôkazom podpory kultúry v Maďarsku môže byť aj Národné divadlo tanca, ktorého novú budovu aj jej možnosti sme mohli vidieť s malým výkladom o tom, čo všetko sa tam koná a ako funguje. Významnou súčasťou nášho poslania na tejto platforme bolo informovanie kolegov zo zahraničia o konaní Slovenskej tanečnej platformy. Využili sme k tomu každú príležitosť a distribuovali sme informačné kartičky s dátumom konania platformy.


Mobilty 2018

Harmonogram mobilít v roku 2018:

8. – 18. január, New York, USA, APAP Conference

23. – 26. marec, Sofia, Bulharsko, Aerowaves – Spring Forward festival

17. – 27. apríl, New York a New Orleans, V4 DAnce festival

Jún, Viedeň, Rakúsko, festival ImpulsTanz

29. august – 1. september, Dusseldorf, Nemecko, Tanzmesse


 

APAP

America Performing Arts Presenters (APAP) conference je každoročne sa konajúce podujatie, na ktorom sa zúčastňujú stovky producentov a umelcov z celých Spojených štátov amerických ale aj Európy. Okrem stretnutí s producentmi, umožňuje toto podujatie účastníkom vidieť množstvo tanečných predstavení a show-case, a získať tak prehľad o najnovších, ale i pripravovaných produkciách z celých USA.

V rámci pobytu na konferencii a veľtrhu APAP v New Yorku, sa Miroslava Kovářová zúčastnila plenárneho zasadnutia organizácie, tanečného fóra venovaného problematike trans gender v tanci, seminára venovaného budovaniu publika nekonvenčnými prostriedkami, navštívila niekoľko krát priestor veľtrhu, kde ponúkali svoje produkcie skupiny a agentúry z celých USA, ale aj rôznych krajín sveta a vzhliadla a 14 tanečných predstavení v divadlách resp. v štúdiách. Účasť na mobilite pomohla získať nové kontakty ako aj prehľad o súčasnom dianí v tanci v USA.


 

Aerowavesje sieť, ktorá poskytuje príležitosti pre mladých európskych choreografov. Jej členmi sú partneri z 33 európskych krajín. Stretnutia siete sa konajú pravidelne raz do roka v inej členskej krajine, kde sa robí selekcia z prihlásených prác choreografov do 35 rokov. Druhou významnou aktivitou siete je festival Spring Forward, ktorý sa koná v jarných mesiacoch tiež vždy v inej členskej krajine. Tento festival má za cieľ predstaviť práce najlepších choreografov, ktorí sa zúčastnili výberu Aerowaves v predchádzajúcom  roku. V roku 2018 sa Spring Forward festival konal v Sofii a bol príležitosťou prezentovať prácu Aerowaves smerom von, mimo siete pre reprezentantov festivalov, produkčných domov a iným odborníkom z oblasti tanca z celej Európy, ktorých bolo v tomto roku takmer 200. V tomto roku sme videli naživo 20 umelcov a skupín. Na festival Bratislava v pohybe vybrala riaditeľka festivalu Miroslava Kovářová spomedzi nich maďarskú umelkyňu Ritu Góbia umelkyňu zo Španielska Núriu Saggaru.


 

Účasť na tanečných festivaloch – ImpulsTanz.

Výhodou festivalov a platforiem jednotlivých krajín je možnosť zoznámiť sa na ploche niekoľkých dní s domácou resp. medzinárodnou tanečnou scénou, z najzaujímavejšími dielami ktoré vznikli v poslednej sezóne resp. dvoch. V tomto roku Miroslava Kovářová navštívila špičkové podujatie, na ktorom sa dá získať prehľad o súčasnom dianí v tanci ktorým je  vo Viedni. Z programu mesiac trvajúceho festivalu, na ktorom sa predstavilo 43 umelcov a skupín videla spolu 4 predstavenia (Marie Choinard, Ivo Dimchev, Chris Haring, Salva Sanchis)


 

Internationale Tanzmesse

Špeciálnou udalosťou bol tanečný veľtrh v  Dűsseldorfe v Nemecku. Internationale Tanzmesse je dvojročná trhová a festivalová platforma pre komunikáciu a networking v oblasti súčasného tanca. Medzinárodné tanečné skupiny a umelci – choreografi, tanečníci, performeri tu prezentujú svoju prácu naživo na pódiách a kultúrne inštitúcie, agentúry, promotéri či impresáriovia divadiel sa zoznamujú a konzultujú možné druhy spolupráce. V tomto roku bolo vyše 1900 registrovaných účastníkov. Tanzmesse je festival, veľtrh, diskusná platforma a sieť, ktorá reflektuje najnovšie trendy v oblasti súčasného tanca. Na Tanzmesse v tomto roku Slovensko zastupovalo viacero osôb a inštitúcií. ABP prezentovala svoje aktivity v rámci stánku Czech and Slovak corner, ktorý zastrešili Divadelní ústav Praha, Tanec Praha a Divadelný ústav Bratislava. Špeciálnou príležitosťou predstaviť účastníkom Tanzmesse dianie na Slovensku bolo Focus Forum, 90 minútová prezentácia oboch krajín, kde slovenský súčasný tanec (inštitúcie, festivaly, tvorcov a produkcie) predstavila Miroslava Kovářová v spolupráci s Monikou Čertezni z Divadelného ústavu. Prezentácia mala veľmi dobrý ohlas

Mobilty 2017

Harmonogram mobilít v roku 2017:

6. – 9. apríl, Česká tanečná platforma, Praha, Česká republika

11. – 13. apríl, Skopje, Macedónsko, Stretnutie Tanečnej únie medzi Čínou a krajinami Strednej a Východnej Európy

28. apríl – 1. máj, Aarhus, Dánsko, Aerowaves – Spring Forward festival,

21. – 24. jún, Viedeň, Rakúsko, festival ImpulsTanz

25. – 27. jún, Viedeň, Rakúsko, festival ImpulsTanz

26. – 29. október, Olso, Nórsko, Aerowaves – meeting

Aerowaves je sieť, ktorá poskytuje príležitosti pre mladých európskych choreografov. Jej členmi sú partneri z 33 európskych krajín. Stretnutia siete sa konajú pravidelne raz do roka v inej členskej krajine, kde sa robí selekcia z prihlásených prác choreografov do 35 rokov. Druhou významnou aktivitou siete je festival Spring Forward, ktorý sa koná v jarných mesiacoch tiež vždy v inej členskej krajine. Tento festival má za cieľ predstaviť práce najlepších choreografov, ktorí sa zúčastnili výberu Aerowaves v predchádzajúcom  roku. V roku 2017 sa konal v Aarhuse a bol príležitosťou prezentovať prácu Aerowaves smerom von, mimo siete pre reprezentantov festivalov, produkčných domov a iným odborníkom z oblasti tanca z celej Európy, ktorých bolo v tomto roku vyše 130. V tomto roku sme videli 20 umelcov a skupín. Na festival Bratislava v pohybe vybrala riaditeľka festivalu Miroslava Kovářováspomedzi nich maďarských umelcov Lászla Fülöpa a Emese Cuhorku a umelco zo Slovinska Žigana Krajnčana a Gašpera Kunšeka.

V Osle sa konalo každoročné stretnutie siete Aerowaves, na ktorom sa z ponuky 637 umelcov na základe vzhliadnutia vidozáznamu vyberalo 20 najzaujímavejších prác mladých choreografov do 35 rokov. Pre festival Bratislava v pohybe pre rok 2018 sme vybrali Ritu Góbi z Maďarska a Núriu Sagarru zo Španielska.


 

Účasť na tanečných platformách a festivaloch.Výhodou platforiem jednotlivých krajín je možnosť zoznámiť sa na ploche niekoľkých dní s domácou tanečnou scénou, z najzaujímavejšími dielami ktoré vznikli v poslednej sezóne resp. dvoch. V  roku 2017 Miroslava Kovářová navštívila českú platformu v Prahe, keďže na festivale pravidelne uvádzame skupiny z Českej republiky. Pravidelným a špičkovým podujatím na ktorom sa dá získať prehľad o súčasnom dianí v tanci je ImpulsTanz vo Viedni, ktorý predstavuje špičkové svetové skupiny a umelcov. V tomto roku jeho program predstavil opäť špičkových umelcov z celého sveta. Okrem účasti a získania informácií o dianí v zahraničí, účasť na týchto podujatiach umožňuje propagovať činnosť festivalu a ABP rovnako ako aj tvorbu slovenských umelcov v zahraničí.


 

Tanečná únia medzi Čínou – krajinami strednej a východnej Európy– jej členmi sú tanečné akadémie, skupiny, festivaly a iné relevantné inštitúcie s oblasti tanca. Únia je založená na vzájomne výhodnom partnerstve a rešpekte, s cieľom prehlbovať výmenu a spoluprácu medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy v žánroch súčasného, tradičného a klasického tanca a na poli tanečného vzdelávania.

Oblasti v ktorých sa rozvíja spolupráca:

 • mobilita
 • projekty pre všetkých
 • ochrana kultúrneho dedičstva,
 • projekty v oblasti vzdelávania

Stretnutie v Skopje bolo druhým, zúčastnili sa ho 9 zástupcovia členských krajín. Na zasadnutí sa sformuloval finálny návrh Stanov Únie, prijali dvaja noví členovia z Montenegra. Risima Risimkin predložila návrh na konanie workshopu s umelcami z Číny na jar roku 2018 pre študentov zo susedných krajín macedónska. Miroslava Kovářová informovala všetkých novom projekte medzinárodného festivalu univerzít tanca SHARE a vyzvala ich k účasti. Všetci prítomní sa zhodli, že pre rozvoj Únie bude prospešné, ak sa nájdu konkrétne projekty, zaujímavé pre všetkých, ktoré sa budú pravidelne opakovať. Ďalšie stretnutie siete sa bude konať v októbri 2018 v Pekingu.

Mobilty 2016

Festival Bratislava v pohybe divákom ponúka diela špičkových súborov a umelcov z oblasti súčasného tanca z Európy a Ameriky a významnou mierou sa podieľa na rozvoji tanečného umenia na Slovensku. Pre rozvoj festivalu je veľmi podstatné mapovať najnovšie trendy a štýly, resp. vývoj medzinárodnej tanečnej scény. Rovnako dôležité pre festival i Asociáciu Bratislava v pohybe (ABP) je nadväzovať spoluprácu s festivalmi a inštitúciami pôsobiacimi v tomto odbore. Za týmto cieľom dramaturgička a umelecká riaditeľka festivalu Miroslava Kovářová priebežne počas roka realizuje rôzne druhy mobilít, roku 2016 to bolo i vďaka s finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

Výsledkom týchto mobilít je:

Rozvíjanie spolupráce s partnermi v zahraničí – platformy a festivaly sú miestom stretávania sa odborníkov z oblasti tanca a poskytujú príležitosť na rozhovory a prípravu spoločných projektov spolupráce.

Získavanie informácií o tvorbe a rozvoji súčasného tanca v jednotlivých krajinách – festival Bratislava v pohybe má ambíciu predstavovať slovenskému publiku aktuálna dianie na svetovej tanečnej scéne. Festivaly a platformy sú najlepšou príležitosťou ako potrebný prehľad o nových trendoch získať.

Budovanie nových kontaktov.

Propagácia slovenského tanečného umenia v zahraničí – účasť na stretnutiach umožňuje informovať kolegov v zahraničí o novej tvorbe a počinoch slovenských umelcov, sprostredkovávať im kontakty a účasť na festivaloch a podujatiach v zahraničí.

Harmonogram mobilít v roku 2016:

 • 21.– 22. april, Česká tanečná platforma,Praha, Česká republika
 • 22. – 24. apríl, Plzeň, Aerowaves – Spring Forward festival, Česká republika

júl a august, festival ImpulsTanz vo Viedni, Rakúsko

 • 8. – 3. september Tanzmesse – tanečný veľtrh ; Dusseldorf, Nemecko
 • 16. – 17. október; stretnutie Tanečnej únie Čína – krajiny strednej a východnej Európy; Plovdiv, Bulharsko
 • 27. – 30. október, Aerowaves meeting, Sofia, Bulharsko
 • 8. – 11. december, Izraelská tanečná platforma, Tel Aviv, Izrael

Aerowaves je sieť, ktorá poskytuje príležitosti pre mladých európskych choreografov. Jej členmi sú 40 partneri z 34 európskych krajín. Stretnutia siete sa konajú pravidelne raz do roka vždy posledný októbrový víkend v inej členskej krajine. V tomto roku to bolo vo Sofii v Bulharsku. Okrem tohto stretnutia sa uskutočnilo ešte jedno, a to v rámci festivalu Spring Forward, ktorý sa konal v apríli v Plzni. Tento festival má za cieľ predstaviť práce najlepších choreografov, ktorí sa zúčastnili výberu Aerowaves v roku 2015, a bol tiež príležitosťou prezentovať prácu Aerowaves a zúčastnených umelcov smerom von mimo siete pre reprezentantov festivalov, produkčných domov a iným odborníkom z oblasti tanca z celej Európy.

Účasť na tanečných platformách a festivaloch. Výhodou platforiem jednotlivých krajín je možnosť zoznámiť sa na ploche niekoľkých dní s domácou tanečnou scénou, z najzaujímavejšími dielami ktoré vznikli v poslednej sezóne resp. dvoch. V tomto roku Miroslava Kovářová navštívila českú platformu v Prahe a Izraelskú v Tel Avive, keďže na festivale pravidelne uvádzame skupiny z týchto krajín. Pravidelným a špičkovým podujatím na ktorom sa dá získať prehľad o súčasnom dianí v tanci je ImpulsTanz vo Viedni, ktorý predstavuje špičkové svetové skupiny a umelcov. Okrem účasti a získania informácií o dianí v zahraničí, účasť na týchto podujatiach umožňuje propagovať činnosť festivalu a ABP rovnako ako aj tvorbu slovenských umelcov v zahraničí.

Tanzmesse je medzinárodný tanečný veľtrh s dvojročnou periodicitou zameraný na komunikáciu a networking v oblasti súčasného tanca. Medzinárodné tanečné skupiny a umelci – choreografi, tanečníci, performeri tu prezentujú svoju prácu naživo na pódiách a kultúrne inštitúcie, agentúry, promotéri či impresáriovia divadiel sa zoznamujú a konzultujú možné druhy spolupráce. Tanzmesse je festival, veľtrh, diskusná platforma a sieť, ktorá reflektuje najnovšie trendy v oblasti súčasného tanca.

Asociácia Bratislava v pohybe tu prezentovala slovenskú súčasnú tanečnú scénu.

 • formou prezentačného stánku Slovenska v rámci ktorého sme propagovali aktuálnu scénu slovenského súčasného tanca
 • spoločnou aktivitou s českou delegáciou v rámci „Czech and Slovak Corner“

Medzinárodný veľtrh Tanzmesse je dlhodobo existujúcou globálnou platformou so stále rastúcou sieťou kontaktov, zásah je preto mimoriadne široký a pestrý – tanečné organizácie, umelci, pedagógovia, riaditelia divadiel, súborov, kultúrnych inštitúcií, festivalov, prehliadok, súťaží, tanečných škôl, zástupcovia rôznych sietí, taneční teoretici, kritici, novinári, aktivisti v oblasti kultúrnej politiky z celého sveta (počet registrovaných účastníkov veľtrhu bol v tomto ročníku cca 1500).

Výstupy účasti na Tanzmesse 2016

 • Zviditeľnenie slovenskej súčasnej tanečnej scény, slovenských umelcov, organizácií pôsobiacich v oblasti tanca na medzinárodnej úrovni
 • Nadviazanie nových umeleckých partnerstiev, vznik dohôd o hosťovaní, medzinárodných turné a nových projektov a rezidenčných pobytov slovenských tanečných umelcov v zahraničí.
 • Získanie nových skúseností a „know-how“ z oblasti propagácie, marketingu, PR, predaja a organizovania tanečných predstavení a aktivít
 • Zoznámenie sa s novými umeleckými trendmi v tomto žánri.
 • Zapojenie sa do medzinárodného dialógu o tanci, jeho estetike a realizácií tohto druhu umeleckého prejavu.

V slovenskej časti stánku sme mali k dispozícii počítač s obsahom záznamov predstavení. Propagácia tiež prebiehala formou tlačených prezentačných materiálov (plagáty, bulletiny, letáky, kniha vydaná DÚ, vizitky) s informáciami o jednotlivých zastupovaných umelcoch, v anglickom jazyku. Týmito prostriedkami, ale najmä osobnými rozhovormi boli prezentované slovenské tanečné subjekty účastníkom medzinárodného veľtrhu.

Tanečná únia medzi Čínou – krajinami strednej a východnej Európy vznikla na dobrovoľnej báze, a jej členmi sú tanečné akadémie, skupiny, festivaly a iné relevantné inštitúcie s oblasti tanca. Únia je založená na vzájomne výhodnom partnerstve a rešpekte, s cieľom prehlbovať výmenu a spoluprácu medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy v žánroch súčasného, tradičného a klasického tanca a na poli tanečného vzdelávania.

Oblasti v ktorých sa bude rozvíjať spolupráca:

 1. Mobilita

Členovia Únie budú podporovať krátkodobé a dlhodobé výmeny osôb v oblasti vzdelávania, tanečného tréningu, umeleckej spolupráce a tvorby, v oblasti akademických štúdií a výskumu, manažmentu umenia, marketingu a propagácie tanca.

 1. Projekty pre všetkých

Členovia Únie uvedú do života spoločné projekty spolupráce s cieľom posilniť a rozvinúť tvorivé kapacity medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy

 1. Ochrana kultúrneho dedičstva

Členovia Únie sa zhodli, že posilnia výmenu a spoluprácu medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy v oblasti ochrany a kultúrneho dedičstva vo sfére tanca s cieľom zachovania, propagácie a rozvoja osobitej tanečnej kultúry každej z členských krajín.

 1. Projekty v oblasti vzdelávania

budú členovia Únie realizovať s cieľom zlepšiť všetky úrovne tanečného vzdelávania